Information angående förvärv av JL Automation Solutions AB

Information angående förvärv av JL Automation Solutions AB 

Evomatic AB har 20170601 förvärvar majoritetsägandet i JL Automation Solutions AB. JL är sedan flera år etablerade i Skara med en omfattande verksamhet inom robotautomation. Förvärvet av JL ligger i linje med Evomatics ambition med att växa i regionen och kommer att skapa en aktiv närhet för Evomatics nya och befintliga kunder. Johan Lindvall som framgångsrikt har drivit JL under 29 år med fokus på robotautomation, fortsätter vara en viktig del av utveckling av JL. Johan kommer att vara kvar som en betydande delägare och VD i bolaget. Evomatic och JL har liknande verksamheter och har mycket goda möjligheter att komplettera varandra geografiskt samt kompetensmässigt. För Evomatic innebär det en komplettering och förstärkning in i Mellansverige som är en viktig och betydande marknad. Förvärvet kommer att skapa en ökad närhet till dessa kunder. För JL innebär det finansiell och teknisk styrka med en större långsiktig ägare som ger möjlighet till en snabb och spännande expansion. JL kommer som tidigare arbeta med en projektdriven verksamhet med fokus på robotautomation. För att möta behovet påbörjas omgående rekryteringen av ytterligare teknikresurser till Skara inom PLC programmering och mekanisk konstruktion.

www.evomatic.se

 

Jonas Persson                                                         Johan Lindvall
Evomatic AB                                                           JL Automation Solution AB

070-5545200                                                          0511-798701