Associerad medlem, Gothia Science Park

  • JL Sweden associerad medlem till innovationsmiljön Gothia Science Park.

Nu är vi en associerad medlem till innovationsmiljön Gothia Science Park!

"Bakgrunden till att företaget blev associerad medlem, förklarar Johan Lindvall, ägare och VD, med att man från bolagets sida hela tiden vill utveckla organisationen. Ett steg i det utvecklingsledet är att komma närmre forskningen och på så sätt kunna nyttiggöra sig framtida kompetens och teknik, vilket vi tror stärker företaget i framtiden.

Göran Adamsson, Adjunkt automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde, är också nöjd med JL som medlem. Vi behöver fler företag kopplade till akademin ..."

- Läs hela artikeln på Gothia Science Park

/Johan Lindvall