JL tar hem stororder på 37 miljoner

JL Sweden AB har skrivit avtal med Trioplast i Smålandsstenar. Trioplast har lagt en order på ett tiotal robotanläggningar med totalt 22 robotar med tillhörande serviceavtal. En order på närmare 37 miljoner.  

Robotarna ska ta hand om alla moment från bobinbyte till att packa och ställa på pall. Under tiden gör de dessutom kvalitetskontroll med hjälp av de integrerade visionsystemen.

– Vi är stolta och glada över det förtroende som Trioplast visar oss och våra smarta tekniklösningar med FANUC:s robotar och vision system, säger Johan Lindvall, VD på Skaraföretaget JL Sweden AB.

Leveranserna kommer att starta efter semestern och avslutas under första kvartalet av 2015. Företaget kommer att klara av beställningen med befintlig arbetsstyrka.

– JL har ännu inte nått sin fulla potential och vi har definitivt kapacitet kvar i företaget att klara av fler order, poängterar Johan Lindvall.

Redan 2012 bjöd på den största årsomsättningen i JL Swedens 25-åriga historia och med den här starten på 2013 finns det all anledning att se framtiden an med tillförsikt.