Rådhuset gjorde studiebesök

Rådhuset Skara AB är ett av Skara kommun helägt bolag. De utgör kommunens näringlivsenhet och deras uppgift är att stärka kommunens och näringslivets konkurrenskraft. 

Rådhusets styrelse besökte JL Sweden den 30 oktober. VD Johan Lindvall berättade om verksamheten och om JL Swedens kvalitetsarbete inom produktion och organisation, samt hur det gett utdelning och lett fram till företagets stora framgångar.