Test av lasermätsystem

Tillsammans med en av våra kunder utför vi här testar av den senaste tekniken för lasarmätarsystem på ett laboratorium i Linköping. Utfallet av testerna blev mycket bra och vi går nu vidare in en ny fas i projektet.