Kort om oss

JL Automation Solutions AB grundades 1988 av Johan Lindvall. Sedan dess har vi specialiserat oss på automationslösningar för tillverkande företag. Våra kunder finns bland de ledande tillverkningsindustrierna i landet, främst inom fordons och verkstadsindustrin men vi arbetar även mot exempelvis livsmedelsindustrin. Huvudkontor och tillverkning finns i Skara. Företaget omsätter ca 50 milj.SEK och har ett 20-tal anställda.

Totalt har vi genomfört mer än 800 automationsuppdrag, och vi vågar påstå att det inte finns någon som slår oss på fingrarna när det gäller erfarenhet och kunskap. Rent tekniskt ligger vi i den absoluta framkanten.

Vi ser oss mer som en samarbetspartner än som en leverantör, och månar om flexibilitet, service och personligt engagemang.

Tillsammans med vår kunskap och erfarenhet skapar detta förutsättningarna för leveranser av automationsuppdrag med korta ledtider och hög leveranssäkerhet.

Vår vision och affärsidé

JL Automation Solutions AB skall vara den ledande leverantören av robotanläggningar i Sverige.

JL Automation Solutions AB skall öka sina kunders lönsamhet med användarvänlig automation och robotanläggningar. Konkurrenskraften är baserad på hög teknisk kompetens, lång erfarenhet och ett stort engagemang.