Årliga revisionen klar

Nu är den årliga revisionen avklarad och den gick igenom utan några problem och med utmärkt resultat. Vi på JL Sweden kan konstatera att vårt arbete med kvalitétsäkring fungerar och ger resultat. Revisionen är en bekräftelse som hjälper oss att fortsätta med vårt målinriktade arbetssätt.