3D-fräsning i aluminium

3D-fräsning i aluminium med en höghastighetsspindel.. 7-Axlig 3D-fräsning med hjälp av Robotmaster.

Anläggningsfunktionalitet
  • 3D-fräsning
  • Robotmaster
  • Ibag höghastighetsspindel
  • Robcaps
« Tillbaka till Bearbetning