Kort om oss

  • JL Safety - Dan Assarsson
  • JL Safety - Klas Hansson
  • JL Safety - Kenneth Ahllund

JL Safety AB är marknadsledande avseende praktiska riskbedömningar.

Anor från 1995 - JL Safety var tidigare en del av JL Sweden AB men sedan 2013 har affärsområdet "Safety" renodlats i ett eget bolag. Verksamheten har drivits på samma sätt sedan kravet på CE-märkning för maskiner infördes den 1/1 1995.

Aktiv i standardiseringsarbetet

JL Safety deltar aktivt i det europeiska standardiseringsarbetet. JL Safety´s Dan Assarsson är en av deltagarna i "TK 282" , den tekniska kommittén för framtagande av harmoniserade standarder avseende Maskindirektivet.

Återförsäljare av CEDOC

CEDOCCEDOC, verktyget för riskbedömning av maskiner är framtaget åt Cedoc AB. JL Safety är återförsäljare av programmet.